วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง นโยบาย และเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงผู้นำของ ประเทศสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เนื่องจากผู้นำของประเทศเป็นผู้ กำหนดอันดับความสำคัญของการลงทุน กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศในกลุ่มลาติน อเมริกา การขึ้นดำรงตำแหน่งของ Justin Trudeau นายกรัฐมนตรี ของประเทศแคนาดา และ การที่ Donale Trump ชนะการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้รับการคาดการณ์ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยน แปลงครั้งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งมี ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับนักวิทยาศาสตร์

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ฉบับนี้ ได้รวบรวมข่าวการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ รวมถึงทิศทาง แนวโน้มความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้อ่านทุกท่านครับ

ตุลาคม 2559
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน
Office of Science and Technology (OSTC)
Royal Thai Embassy, Washington D.C.