ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ หากขาดโอกาสในการพัฒนา และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในตลาดแล้ว ความคิดสร้างสรรค์นั้นก็ไม่อาจ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือสร้างประโยชน์แต่อย่างใด “โอกาส” จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเปลี่ยนให้ “ความคิดสร้างสรรค์”กลายเป็นธุรกิจ ที่ทำกำไรและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ตลาดและผู้บริโภค

YouthHack เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีใน University of Pennsylvania และมีวัตถุุประสงค์เพื่อ สร้างโอกาสให้แก่กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสนใจและ ศักยภาพทางเทคโนโลยีและธุรกิจ โดยเป็นเวทีให้พวกเขาได้นำเอา ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขามาจัดแสดงและประกวดแข่งขัน เพื่อให้ ไอเดียของพวกเขาได้เป็นที่รับรู้และมีโอกาสพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup ที่ทำกำไรต่อไปในอนาคต

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ฉบับนี้ ได้สัมภาษณ์ นายชีวิน กิตติคุณาพงษ์ นักศึกษาไทย ผู้ริเริ่มกลุ่ม YouthHack Bangkok และจะจัดกิจกรรมครั้งแรกในกรุงเทพมหานครฯ ใน วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เป้าหมายของเขาคือ สร้างโอกาสให้แก เยาวชนไทยในการได้พบผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ อาจจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup ใหม่ในอนาคต

กรกฎาคม 2559
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน
Office of Science and Technology (OSTC)
Royal Thai Embassy, Washington D.C.