ปี พ.ศ. 2559 กำลังจะผ่านพ้นไป ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่วงการ วิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าน่าตื่นเต้น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งรัฐได้มุ่งมั่นผลักดันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างต่อเนื่อง

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่ รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตันจึงได้รวบรวมสรุปความการพัฒนาและความก้าวหน้า ที่น่าสนใจจากประเทศอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา เพื่อให้เห็นภาพรวมของปีที่ผ่านมาอีกครั้ง และเพื่อเป็นแนวทางในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่นี้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างมากใน ช่วงปีนี้ ก็ไม่พ้นเรื่องของการตกแต่งพันธุกรรม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ เชื่อได้ว่า ในปีหน้า เทคโนโลยีในสาขาเหล่านี้ก็ยังจะได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยอยู่เช่นเดิม

ธันวาคม 2559
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน
Office of Science and Technology (OSTC)
Royal Thai Embassy, Washington D.C.