การสร้างความมั่นคงทางพลังงานเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ ความสนใจ เนื่องจากในปัจจุบัน โลกของเรากำลังประสบกับความ ท้ายทายด้านพลังงานหลายประการ เช่น สภาวะการขาดแคลนพลังงาน การขาดดุลทางการค้าเนื่องจากการนำเข้าพลังงาน สภาวะพึ่งพา ประเทศผู้ส่งออกพลังงาน ฯลฯ

ความพยายามในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว สามารถ ทำได้่หลายระดับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ เช่น การออกนโยบายด้าน พลังงานต่างๆ หรือระดับบุคคล เช่น การให้ความร่วมมือในการลดการ ใช้พลังงาน

อย่างไรก็ตาม การให้ความร่วมมือด้านพลังงานในระดับบุคคล ยังไม่ได้รับความสนใจและไม่ส่งผลสำเร็จมากนัก เหตุผลหนึ่ง อาจมาจาก ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และที่สำคัญ ยังไม่สามารถ มองเห็นผลลัพธ์ของความพยายามต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ฉบับนี้ นำเสนอบทสัมภาษณ์ ดร.วโรดม คำแผ่นชัย คนรุ่นใหม่เพิ่งสำเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาเอกจาก Virginia Tech มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และขณะนี้ได้กลับไปประเทศไทยเพืื่อทำ ความฝันของเขาให้เป็นจริง โดยความตั้งใจของเขาคือ การสร้างธุรกิจ Startup ผลิต Mobile Application ด้านพลังงาน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้และกระตุ้นให้ผู้ใช้สนุกไปกับการลดการใช้พลังงาน หากผลงานของเขาประสบความสำเร็จ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประหยัดค่าไฟและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น แต่ยังส่งผลไปในระดับประเทศ โดยจะช่วยให้ประเทศไทย สามารถมีความมั่นคงด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น แม้ว่า ในวันนี้ จะเป็นเพียง ก้าวแรกๆ ของเขา แต่เชื่อได้ว่า ด้วยความสามารถและความตั้งใจของ เขาจะทำให้ความฝันที่ยิ่งใหญ่เป็นความจริงได้ไม่ยากนัก เรามาติดตาม การเดินตามความฝันของ ดร.วโรดม กันนะครับ

มิถุนายน 2559
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน
Office of Science and Technology (OSTC)
Royal Thai Embassy, Washington D.C.